Wolontariat

                                                                                                

Koordynator wolontariatu: Pani Magdalena Janowska
Opiekunowie: Pani Agnieszka Zawistowska, Pani Anna Stanisławska

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: nauczycieli, uczniów oraz rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec ludzi oraz zwierząt. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka.

Według „Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z dnia 24 kwietnia 2003 roku, wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

OBSZARY DZIAŁANIA NASZEGO WOLONTARIATU

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:

środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne

Środowisko szkolne:

  • udział w akcji „Czytanie dzieciom – dzieciom z klas pierwszych”,
  • przeprowadzenie w klasach młodszych lekcji tematycznych np. o przyjaźni,
  • organizowanie pomocy uczniom osiągającym słabsze wyniki w nauce w ramach koleżeńskich korepetycji.
  • zaangażowanie we współorganizowanie imprez szkolnych, m. in. dyskoteka Andrzejkowa, bal karnawałowy i inne.

Środowisko pozaszkolne:

– akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne,

– nawiązanie kontaktów z instytucjami lokalnymi i prowadzenie działań na ich rzecz.

 

Mamy nadzieję, że uda Nam się zdziałać dużo dobrego. Mamy energię i zapał do pracy, ale żeby osiągnąć zamierzone cele potrzebujemy pomocy całej społeczności szkolnej. Liczymy na Waszą pomoc i wsparcie!