Zajęcia w klasach 1

1.03.2019 r. Szkolne Koło Wolontariatu SP przeprowadzi w klasach 1-3 zajęcia tematyczne.

Pierwszy temat jaki poruszymy będzie miał na celu ukształtowanie w dzieciach umiejętności prawidłowego reagowania na sytuacje zagrażające ich bezpieczeństwu i zdrowiu. Jak również kształtowanie umiejętności chronienia informacji o sobie i swoich bliskich przed obcymi, nieznajomymi ludźmi.

Temat zajęć: Powiedz NIE obcemu.

W tym tygodniu wolontariuszki odwiedziły klasy 1, w przyszłym (4.03-8.03) klasy 2 i 3.