Nowy Samorząd Uczniowski 2018/2019

Wybraliśmy nowy Samorząd Uczniowski  SP
na rok szkolny 2018/2019 w składzie:

 

        Przewodnicząca SU:
                    Maria Ruta
         Zastępca przewodniczącej SU:
                    Piotr Bacciarelli- Grobelny
        Sekretarz SU:
                    Aleksandra Osuch

 
Opiekunowie SU SP:   Aleksandra  Pruszyńska
                                Agnieszka Zawistowska