Iwona Kowalska

Nadrzędna kategoria: Kadra SP

Iwona Kowalska - absolwentka filologii polskiej, specjalność nauczycielska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Od lat związana zawodowo ze szkołą podstawową, wychowawca, kierownik wycieczek szkolnych. Ciągle doskonali swój warsztat pracy, zwłaszcza pod kątem technologii informacyjnych w edukacji. Przygotowywała z sukcesami uczniów do konkursów. W nauczaniu główny nacisk kładzie na znajomość literatury i pracę indywidualną z uczniem. Ulubiona epoka literacka to pozytywizm, preferuje literaturę dla dzieci i młodzieży.