Odbiór Świadectw Dojrzałości

W najbliższy poniedziałek, 5 lipca 2021 r. w godz.11.00 – 13.00 wychowawcy klas trzecich będą wydawać Świadectwa Dojrzałości.

Absolwenci, którzy nie mogą odebrać świadectwa w ww. terminie, odbierają je w późniejszym terminie z sekretariatu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.