Zawiadomienie dotyczące boiska szkolnego

Informujemy, że boisko szkolne jest udostępnianie mieszkańcom na następujących zasadach:

1. W dni powszednie, po zakończeniu zajęć szkolnych, do godziny 21:00 (we wrześniu do 20:00), a w okresie jesiennym do zmierzchu.

2. W weekendy i wakacje od godziny 9:00 do godziny 21:00 (we wrześniu do 20:00), a w okresie jesiennym do zmierzchu.

3. Od zasad opisanych powyżej możliwe są odstępstwa, szczególnie gdy:

 - szkoła wykorzystuje boisko po zajęciach szklonych np. organizując turniej, zawody lub prowadzi akcję "Lato w mieście",

 - z boiska korzysta klub sportowy, w tym UKS,

 - szkoła wynajmuje boisko podmiotom zewnętrznym.