Erasmus+ w Potockim

Miło nam poinformować, że nasza szkoła uzyskała dofinansowanie projektu w ramach programu ERASMUS+. Wartość projektu to ponad 48 tysięcy euro. Uzyskane dofinansowanie umożliwi udział nauczycieli naszej szkoły w zagranicznych kursach językowych. 

W ostatnim tygodniu czerwca Narodowa Agencja Programu Erasmus+ opublikowała wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 - Mobilność kadry edukacji szkolnej w programie Erasmus+ w roku 2020. Wśród wniosków ocenionych pozytywnie i przekazanych do realizacji znalazł się projekt przygotowany przez kadrę Zespołu Szkół im. Stanisława Kostki Potockiego. 

Głównym celem złożonego przez nas projektu pt. „The Breakthrough Project – wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy” jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli naszej szkoły. Dzięki udziałowi w tym projekcie 17 nauczycieli różnych przedmiotów weźmie udział w dwutygodniowych kursach języka angielskiego. Kursy te będą się odbywały między innymi w Irlandii, we Włoszech, na Malcie oraz na Cyprze. Wartość uzyskanego dofinasowania wynosi 48 430 euro.