Pożegnanie śp. Hanny Gębczak

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 3 lutego 2020 r. zmarła psycholog naszego liceum, Pani Hanna Gębczak. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w piątek, 7 lutego 2020 r. o godz. 13.00 na cmentarzu ewangelicko-reformowanym przy ul. Żytniej 42.

Pani Hanna Gębczak była wieloletnim pracownikiem warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych, terapeutą, trenerem komunikacji i psychoedukacji. Prowadziła prace socjoterapeutyczne, terapeutyczne, edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Współtworzyła lub uczestniczyła w realizacji zadań polepszających wspieranie dzieci i ich rodziców – np. świetlice socjoterapeutyczne „Gniazdo”, TPD, „Szkoła dla rodziców”. Uczestniczyła ponadto w pracach grupy interwentów oświatowych powołanych przez Prezydenta m.st. Warszawy do rozwiązywania sytuacji kryzysowych w oświacie.

Uczniowie zapamiętają ją jako pełną zapału i energii do pracy, bardzo zaangażowaną w problemy uczniów osobę. Dla nauczycieli była dobrą, chętną do pomocy Koleżanką. Pani Haniu, będzie nam Pani brakowało.