Ślubowanie klas pierwszych

Dla uczniów klas pierwszych naszego Liceum minął właśnie pierwszy miesiąc nauki, a to najwyższy czas, aby złożyć ślubowanie. Odbędzie się ono już w najbliższy piątek, 13 października, o godz. 13.00.

Dla uczniów klas pierwszych naszego Liceum minął właśnie pierwszy miesiąc nauki, a to najwyższy czas, aby złożyć ślubowanie. Odbędzie się ono już w najbliższy piątek, 13 października, o godz. 13.00.

Tego dnia obecni na uroczystości pierwszoklasiści, w obecności Dyrekcji, kadry pedagogicznej oraz starszych kolegów złożą następujące ślubowanie:

My uczniowie klas pierwszych XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, ślubujemy uroczyście na sztandar szkoły:

  • sumiennie wykonywać wszystkie swoje obowiązki,
  • wytrwale pracować nad sobą,
  • kształtować serce i umysł tak, aby zawsze postępować w sposób godny prawego człowieka,
  • przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły,
  • osiągać jak najlepsze wyniki w nauce,
  • szanować nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły oraz swoich kolegów i koleżanki,
  • szanować tradycję i dbać o dobre imię XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego, do którego społeczności należymy od chwili obecnej.

Wszystkich uczniów jeszcze raz serdecznie witamy w naszym gronie i życzymy Wam, abyście przez trzy lata spędzone w naszej szkole rozwinęli swoje zainteresowania, zawarli trwałe przyjaźnie oraz zdobyli wiedzę i umiejętności, które pozwolą Wam zrealizować zamierzone cele życiowe.