Mobilność edukacyjna naszych nauczycieli

Dzięki otrzymanej Akredytacji Narodowej Agencji Programu Erasmus nasza szkoła realizuje projekty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli. Właśnie rozpoczęliśmy mobilności edukacyjne dla kadry. Nauczyciele geografii i historii uczestniczyli w tygodniowym kursie metodycznym "Project-Based Learning (PBL): Make Students' Learning Real and Effective" w szkole Europass Teacher Academy we Florencji.

To już kolejny etap szkolenia naszych nauczycieli w tej metodzie, którą wykorzystają do zrealizowania wspólnego międzyprzedmiotowego geograficzno-historycznego projektu z elementami języka angielskiego. 

Co to jest PBL? To nauczanie poprzez realizację projektów. Jest to metoda przekazywania wiedzy oraz zdobywania kompetencji przez samodzielną pracę uczniów ze wsparciem nauczyciela w pewnym z góry założonym przedziale czasu w celu rozwiązania jakiegoś problemu, czyli wykonania projektu.

Oczywiście poza poszerzaniem wiedzy, metoda ta wspiera rozwój kompetencji miękkich potrzebnych w XXI wieku na kolejnych szczeblach edukacji, a następnie pracy zawodowej takich jak: praca w grupie, synteza informacji, podejmowanie decyzji i branie za nie odpowiedzialności oraz odpowiednie zarządzanie czasem i dotrzymywanie terminów. Metoda ta uczy także formułowania i wygłaszania swoich opinii. Pokazuje również, jak przygotować i wygłosić prezentację i, co bardzo ważne, budować pewność siebie.

PBL to również metoda, która rozwija samodzielne kreatywne myślenie, dodaje odwagi do eksperymentowania ukierunkowanego na praktyczne rozwiązanie problemu. To wszystko pomaga uczynić proces edukacji bardziej aktywnym i praktycznym.

"Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem." Konfucjusz