Zajęcia z antropologiem w ogólnopolskim projekcie historycznym

Uczestniczyliśmy w kolejnym spotkaniu w ramach projektu historycznego organizowanego przez Przystanek Historia. Tym razem uczniowie z klasy 1c dowiedzieli się jak przywrócić tożsamość ofiar systemów totalitarnych czyli o roli antropologa i genetyka w procesie identyfikacji. Grupa naszych uczniów

Wiktoria Nadolska, Magda Pietras, Karolina Jastrzębska, Lena Osak, Ustyna Maksysko, Szymon Włodarczyk, Szymon Gieleciński oraz Bartek Kaczorowski aktywnie uczestniczą we wszystkich comiesięcznych spotkaniach projektu razem z rówieśnikami z innych warszawskich szkół. Nasza młodzież uczestniczyła już w spotkaniach z archiwistą, archeologiem i antropologiem genetykiem. Przed nimi zajęcia filmowe, które pomoga im stworzyć zadanie finałowe - etiudę filmową dotycząca idei projektu.