Zajęcia wakacyjne w języku ukraińskim

Bezpłatne zajęcia wakacyjne w języku ukraińskim dla dzieci i młodzieży od 12 lat na Politechnice Warszawskiej.

Inicjatywa prowadzona jest na zlecenie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) w celu realizacji działań pomocowych na rzecz uchodźców z Ukrainy, w szczególności dzieci i młodzieży.