Odbiór świadectw dojrzałości

Wychowacy klas maturalnych, Pani Katarzyna Fukowska i Pan Piotr Stankiewicz zapraszają tegorocznych Absolwentów po odbiór świadectw dojrzałości.

Świadectwa można będzie odbebrać w szkole, vis a vis sekretariatu 

we wtorek, 5 lipca br. w godz. 12.00 - 13.00