IV Warszawska Konferencja Samorządów Uczniowskich

W czwartek, 15 listopada 2018 r. członkowie Samorządu Uczniowskiego XXXVIII LO wzięli udział w IV Warszawskiej Konferencji Samorządów Uczniowskich. Młodzież uczestniczyła w różnego typu zajęciach i warsztatach, między innymi: ciekawych dyskusjach z młodymi samorządowcami, w szkoleniu przygotowanym przez doświadczonych młodzieżowych radnych oraz debacie uczącej dialogu, szukania kompromisów i nieoczywistych rozwiązań.