Projekt międzyprzedmiotowy "Create your own country"

Uczniowie klasy 1c i 2c rozpoczęli pracę nad międzyprzedmiotowym projektem "Create your own country", w którym zadaniem głównym jest stworzyć własne państwo w oparciu o kryteria historyczno-geograficzne. Projekt przygotowali nasi nauczyciele p. Karolina oraz p. Piotr w oparciu o metodę Project Based Learning

którą poznali podczas kursu w Dublinie, w ramach projektu "The Breakthrough Project - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy" w programie Erasmus+.  Uczniowie będą pracowali w zespołach, przez dwa tygodnie, na lekcjach historii i geografii. Stworzą własne państwo według podanych kryteriów, jednym z najważniejszych kryteriów jest dwujęzyczność przygotowanej pracy, gdyż metoda Project Based Learning zakłada wprowadzenie języka angielskiego na innych przedmiotach, w tym przypadku geografii i historii. Następnie odbędzie się prezentacja prac podczas której każdy zespół omówi swój kraj. Prace będą podlegały ocenie komisji w skład której wchodzą nauczyciele przedmiotowi oraz reprezentant uczniów z Samorządu Uczniowskiego.