Mając na względzie rozwój zainteresowań naszych uczniów nauczyciele razem z uczniami biorą udział w róznego rodzaju projektach należą do nich między innymi:

 

 

ZACZAROWANY ŚWIAT KSIĄŻEK

"Zaczarowany Świat Książek" to wilanowski projekt czytelniczo- plastyczny skierowany do uczniów klas I-III. Głównym celem projektu  jest kształtowanie i szerzenie postaw czytelniczych, zainteresowanie literaturą oraz pobudzenie kreatywności wśród uczniów.

https://www.facebook.com/zaczarowanyswiatksiazki

 

WYWOŁAJ DUCHa!

WYWOŁAJ DUCHa! to program Fundacji Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii skierowany do szkół podstawowych. W ramach każdego cyklu realizujemy pięć zajęć wykładowo – warsztatowych z historii, odbywających się na terenie szkoły. Cykle stanowią uzupełnienie oraz rozszerzenie programu nauczania historii realizowanego w szkole. Materiał przedstawiany jest w sposób nowoczesny, ciekawy, niebanalny, są rekwizyty, prezentacje multimedialne, elementy inscenizacji oraz pracy własnej uczniów.

http://www.duch.edu.pl

 

UNIWERSYTET DZIECI

Fundacja działa od 2017 roku prowadząc różnorodne projekty dla uczniów szkoły podstawowej w oparciu o scenariusze napisane we współpracy z naukowcami i zgodne z podstawą programową. Można tu znaleźć scenariusze dla uczniów z klas I-III z edukacji matematycznej, polonistycznej czy społecznej oraz scenariusze dla klas IV-VIII z przyrody, wiedzy o społeczeństwie czy chemii.

https://www.scenariuszelekcji.edu.pl/

 

Z DARAMI NATURY ŚWIAT NIE JEST PONURY

Głównym celem III edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Z darami natury świat nie jest ponury" jest kształtowanie postaw proekologicznych , pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody.

 

MAŁY ARCHITEKT

Mały Architekt to projekt matematyczny, który otrzymał dofinansowanie w V edycji programu mPotęga w kategorii uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej.  Ma on na celu kształtowanie wyobraźni przestrzennej, wskazanie na obecność matematyki w architekturze i rozwijanie twórczej aktywności uczniów.