Europejskie Odznaki Jakości eTwinning-sukces dwóch projektów

Europejskie Odznaki Jakości eTwinning przyznane - sukces projektów "Bridging the gap with English" i This is how we do it" .

Gratulacje dla nauczyciela języka angielskiego Krystiana Iwaniuka oraz uczniów biorących udział w projekcie.

Dzięki realizacji projektu  "The Breakthrough Project - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy" w programie Erasmus+  nauczyciele nawiązali kontakty z zagranicznymi szkołami w celu wspólnej realizacji projektów. Niektóre z projektów zostały nagrodzone Europejskimi Odznakami Jakości. Odznaka Jakości przyznawana jest najciekawszym międzynarodowym projektom, które prezentują wysoki poziom w kwestii innowacyjności i kreatywności, a także w interesujący sposób korzystają z technologii TIK i swoje działania opierają na współpracy i wspólnych efektach wszystkich zaangażowanych partnerów.

Projekty "Bridging the gap with English" oraz "This is how we do it" to projekty do których uczniów naszego liceum zaangażował nauczyciel języka angielskiego pan Krystian Iwaniuk. Projekty polegały na doskonaleniu języka angielskiego poprzez ćwiczenie go z nowymi przyjaciółmi a także poznanie kultur krajów partnerskich. Uczniowie w czasie projektów poznawali codzienne i przeszłe życie swoich nowych przyjaciół, zainteresowania, hobby, życie szkolne, fakty o ich kraju, wartości i normy oraz to jak zmienili swój styl życia przez pandemię COVID. W projektach udział brały szkoły między innymi z Hiszpanii, Turcji, Gruzji, Portugali, Włoch, Holandii ale też Indii i był to wspaniały sposób na zaprezentowanie naszej szkoły oraz kraju w tak różnorodnym gronie.

Projekty nie byłyby możliwe gdyby nie wspaniali, zaangażowani i inspirujący uczniowie z naszej szkoły.  Zuzanna Synk, Hanna Głąb, Olivier Bugajski,  Aleksandra Bedyńska, Franek Kwiatkowski, Irka Woźnicka, Jan Wiśniewski, Julia Mikołajewska, Lena Znamierowska, Venice Hargreaves, Aleksander Żółtański, Anita Białowąs, Antoni Waszczuk, Bartek Powałowski, Kacper Stępniak, Martyna Wysocka, Natalia Daruk, Olek Bokacki. To dzięki nim udało się zrealizować plan i zdobyć tak ważne odznaczenie EOJ eTwinning stawiające naszą szkołę wśród szkół kierujących się europejskimi wartościami i stawiającymi na innowacyjność.