Czwarta mobilność

Jest poniedziałek... nasi uczniowie mają lekcje, a nauczyciele? Dwoje nauczycieli, Małgorzata Podlewska i Krystian Iwaniuk, również mają lekcje🤓

Nasi nauczyciele wyjechali do Dublina na kurs "Using Technology in the Classroom" w ramach projektu „The Breakthrough Project – wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy” w programie Erasmus+ ‼

Razem z nauczycielami z całej Europy będą wymieniać się doświadczeniami oraz zdobywać nowe umiejętności z wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych na lekcjach.