Akredytacja - biletem wstępu w programie Erasmus+

Nasza szkoła realizuje dzięki programowi Erasmus+ swój projekt "The Breakthrough Project - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy". W zeszłym roku szkolnym dzięki temu projektowi nauczycie zaangażowani w projekt podczas roku szkolnego uczestniczyli w 14 szkoleniach dotyczących różnych obszarów rozwoju.

Między innymi ważnymi obszarami doskonalenia nauczycieli były warsztaty podczas których nauczyciele poznali różne narzędzia WEB 2.0 które mogli później wykorzystywać między innymi do urozmaicania lekcji zdalnych, szkolenia z tworzenia projektów międzynarodowych oraz warsztaty jak zarządzać zespołem projektowym. Wśród tych 14 szkoleń odbyły się kilkudniowe trzy międzynarodowe konferencje w języku angielskim podczas których nauczyciele nawiązywali kontakty z nauczycielami z europejskich krajów w celu realizacji wspólnych projektów. Realizowali międzynarodowe projekty, które zdobyły odznaki jakości eTwinnig co stawia naszą szkołę wśród szkół kierujących się europejskimi wartościami oraz stawiających na innowacyjność. Realizowane są wyjazdy nauczycieli oraz kadry zarządzającej na zagraniczne kursy aby w międzynarodowym środowisku nauczycieli wymieniać się doświadczeniami. 

Dlatego właśnie aktualnie zespół nauczycieli każdego dnia do 19 października pracuje nad skomplikowanym wnioskiem akredytacyjnym. Co daje otrzymanie akredytacji? Dlaczego jest to takie ważne i pracochłonne? Akredytacja jest biletem wstępu do programu Erasmus+ i właśnie dzięki udziałowi w tym programie w latach 2022-2025 chcemy zrealizować nie tylko kolejne doskonalenie zawodowe nauczycieli, ale również wzbogacić ofertę dla uczniów o mobilności zagraniczne, aby nasi uczniowie mogli wyjeżdżać do zagranicznych szkół partnerskich na wymiany uczniowskie w celu realizacji projektów.