Kurs "Teaching strategies, conflict management and emotional literacy"

Nasze panie dyrektor Ewelina Jankowska Wioletta Ossowska oraz Anna Zalewska zakończyły dwutygodniowy kurs "Teaching strategies, conflict management and emotional literacy" w ramach projektu naszej szkoły "The Breakthrough Project - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy" w programie Erasmus+.

Kurs dawał możliwość uczenia się kadry zarządzającej różnych strategii i działań mających na celu promowanie wyższej samooceny u uczniów i nauczycieli, większego zaangażowania pracowników szkoły oraz większej spójności wśród nauczycieli, uczniów i ich rodzin. Ważną wiedzą zdobytą podczas kursu było również to, w jaki sposób kreatywność, lepsza komunikacja i lepsze umiejętności relacyjne mogą być skutecznymi sprzymierzeńcami w zniechęcaniu do porzucania szkoły, sprzyjaniu bardziej znaczącym doświadczeniom szkolnym oraz zwalczaniu wczesnych oznak wypalenia zawodowego nauczycieli.

Kurs odbywał się we Florencji wśród kadry zarządzającej szkołami z całej Europy, co dawało możliwość wymiany doświadczeń i w przyszłości nawiązania współpracy z europejskimi szkołami.