The Breakthrough Project - podsumowanie

Podsumowanie pierwszego roku w programie Erasmus+ The Breakthrough Project - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy". Rok szkolny 2020/2021 to nasze pierwsze kroki programie Erasmus+.  „The Breakthrough Project – wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy”.

Nauczyciele zaangażowani w projekt podczas roku szkolnego uczestniczyli w 14 szkoleniach dotyczących różnych obszarów rozwoju. Między innymi ważnymi obszarami doskonalenia nauczycieli były warsztaty podczas których nauczyciele poznali różne narzędzia WEB 2.0 które mogli póżniej wykorzystywać między innymi do urozmaicania lekcji zdalnych, szkolenia z tworzenia projektów międzynarodowych oraz warsztaty jak zarządzać zespołem projektowym. Wśród tych 14 szkoleń odbyły się kilkudniowe trzy międzynarodowe konferencje w języku angielskim podczas których nauczyciele nawiązywali kontakty z nauczycielami z europejskich krajów w celu realizacji wspólnych projektów. 

Przez cały rok szkolny nauczyciele doskonalili język angielski podczas wewnętrznych szkoleń przeprowadzanych przez nauczycieli "anglistów", gdyż jednym z kluczowych celów projektu jest podniesienie kompetencji językowych zwłaszcza w obszarze języka angielskiego u nauczycieli, a co za tym idzie również u uczniów.

Dzięki uczestnictwu w eTwinning platformie zrzeszającej uczniów i nauczycieli z całej Europy, którzy współpracują ze sobą za pomocą mediów elektronicznych nasi nauczyciele wraz z uczniami jako partnerzy zrealizowali pięć projektów w tym cztery międzynarodowe. Dwa z tych projektów otrzymały Krajowe Odznaki jakości eTwinning KOJ które przyznawane są najciekawszym projektom reprezentującym wysoki poziom w kwestii innowacyjności i kreatywności, a także w interesujący sposób korzystających z technologii TIK a swoje działania opierających na współpracy i wspólnych efektach wszystkich zaangażowanych partnerów. Stworzyliśmy i zrealizowaliśmy jeden autorski projekt międzynarodowy ze szkołami z Hiszpanii, Niderlandów i Turcji który otrzymał KOJ w Polsce, Niderlandach oraz Hiszpanii a co za tym idzie we wrześniu nasz własny projekt otrzyma Europejskie Odznaczenie Jakości EOJ które stawia naszą szkołę wśród szkół kierujących się europejskimi wartościami i stawiających na innowacyjność. 

We wszystkich projektach udział wzięło 53 uczniów, którzy pracując w międzynarodowych zespołach rozwijali kompetencje współpracy grupowej, językowe ale również udział w takich projektach to wspaniały sposób na otwarcie umysłów i poszerzenie horyzontów młodych ludzi.

W maju odbył się pierwszy wyjazd zagraniczny nauczycieli do szkoły językowej na Cyprze, gdzie troje naszych nauczycieli doskonaliło język angielski w gronie nauczycieli z całej Europy i od przyszłego roku szkolnego będą wykorzystywali swoje umiejętności podczas nowych form współpracy z uczniami. Do wyjazdu przygotowuje się kolejnych czworo nauczycieli, którzy odbędą dwutygodniowy kurs w Irlandii "Language and using Drama to enhance teaching" oraz "Using technology in the classroom".