"THE BREAKTHROUGH PROJECT - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy"

"The Breakthrough Project - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy" to nasz dwuletni projekt w programie Erasmus+ 

Podczas projektu nauczyciele doskonalili się na metodycznych szkoleniach oraz kursach języka angielskiego w środowisku nauczycieli    z całej Europy, aby podnosić swoje kompetencje, wymieniać doświadczeniami i tym samym rozszerzać ofertę edukacyjną naszej szkoły.

Po zakończeniu wszystkich mobilności podsumujemy i przedstawimy efekty dwuletnich działań w projekcie. A już od września rozpoczynamy kolejny projekt Erasmus+ poszerzony o mobilności uczniów.