Nasza szkoła otrzymała Akredytację w programie ERASMUS+ na lata 2022-2025 

Przez kilka długich tygodni nasi nauczyciele pracowali nad wnioskiem o Akredytację do Narodowej Agencji Erasmus+. Wniosek akredytacyjny zakładał między innymi plan działań, cele oraz spodziewane rezultaty w kilku obszarach, które chcemy rozwijać w naszej szkole w latach 2022-2025.  Co to dla nas oznacza?

Między innymi to, że teraz możemy wnioskować o dofinansowanie mobilności edukacyjnych nauczycieli na kursy metodyczne oraz wyjazdy edukacyjne naszych uczniów do krajów partnerskich. To ogromna szansa na rozwój kadry, ale przede wszystkich wspaniała edukacyjna przygoda dla naszych uczniów, którzy uczestnicząc w międzynarodowych  projektach edukacyjnych będą opuszczali szkolne mury wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności potrzebne w dorosłym życiu, gdyż podróże edukacyjne to wspaniały sposób na otwarcie umysłów i poszerzenie horyzontów młodych ludzi. 

Do tej pory, w ostatnich dwóch latach szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ dla naszego projektu "The Breakthrough Project - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy" w ramach którego nauczyciele odbywali zagraniczne kursy doszkalające język angielski oraz kursy metodyczne, dzięki którym możemy wprowadzać nowe metody pracy z naszymi uczniami. Pogłębiamy współpracę z zagranicznymi szkołami dzięki uczestnictwu w eTwinning i realizacji międzynarodowych projektów, które zdobyły Europejskie Odznaki Jakości, co stawia naszą szkołę wśród szkół kierujących się europejskimi wartościami oraz stawiających na innowacyjność. Teraz, w związku z otrzymaniem akredytacji chcemy zrealizować nie tylko kolejny doskonalenie zawodowe nauczycieli, ale również wzbogacić ofertę dla uczniów o mobilności zagraniczne, aby nasza młodzież mogła wyjeżdżać do zagranicznych szkół partnerskich w celu realizacji projektów.