Projekt Cultural Heritage

30.03.2021 r. Projekt Cultural Heritage w ramach programu Ersamus+ i eTwinning przeszedł kolejny etap. Uczniowie z klasy 7a i 8c biorący udział w projekcie zapoznali się juz z dziedzictwem kulturowym Turcji i Chrowacji.

Poznaliśmy Karagoz Turecki Teatr Cieni, Święto Hidirellez, tradycję parzenia kawy i chorwackie bożonarodzeniowe Licitarsko Srce. W styczniu to my zapoznaliśmy naszych kolegów i koleżanki z innych krajów o pieknym dziedzictwie kulturowym jakim jest Krakowska Szopka Bożonarodzeniowa i konkurs z nią związany. Krakowska tradycja „chodzenia” z szopką po domach sięga XIX wieku. Ten piękny, a zanikający w dwudziestoleciu międzywojennym zwyczaj, postanowił wówczas wesprzeć krakowski magistrat, który w 1937 roku zorganizował pierwszy Konkurs Szopek Krakowskich. Po II wojnie światowej konkursy wznowiono, a ich organizacji podjęło się Muzeum Krakowa, kontynuujące to dziedzictwo do dziś. Obecnie szopka krakowska to fenomen o utrwalonej międzynarodowej renomie potwierdzonej w 2018 roku pierwszym wpisem z Polski na Liście reprezentatywnej niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO.