Projekt eTwinning Cultural Heritage

08.02.2021 r. Uczniowie klasy VIIa I VIIIc pod opieką nauczycielki historii p.Karoliny Majk, wspólnie z uczniami z Turcji i Chorwacji uczestniczą w międzynarodowym projekcie eTwinning Cultural Heritage

Od kilku miesięcy bierzemy udział w różnych aktywnościach zorganizowanych przez naszych kolegów i koleżanki z Turcji i Chorwacji poznając w ten sposób ich dziedzictwo kulturowe i dzielimy się własnym. Zapoznaliśmy się z tureckim dziedzictwem parzenia kawy o czym pisaliśmy ostatnio, poznaliśmy przepis na wspaniałe kolorowe i przepyszne grudniowe chorwackie Licitarsko Srce a teraz poznajemy Hidirellez DayWspaniałe kolorowe i radosne święto. „Hidrellez” – dzień wiosny, czyli odradzania się przyrody. „Hidrellez” to „Hidir” i „Ilyas”, słowa oznaczające, zależnie od wyznawanych wierzeń, duchy opiekuńcze ziemi i wody, które pomagają ludziom, rodzinom i społecznościom. Wydarzenie to obchodzi się poprzez różne obrzędy i uroczystości związane z przyrodą, które mają przynosić pomyślność i szczęście rodzinie oraz całej społeczności. Uczestniczą w nim wszyscy: rodziny, dzieci, młodzież, dorośli, tancerze i pieśniarze. Obrzędy mają znaczenia kulturowe, głęboko zakorzenione w przeszłości i dają społeczności poczucie przynależności oraz tożsamości kulturowej, a także możliwość zacieśniania relacji społecznych.

W tak szybko zmieniającym się świecie ważne jest podążanie za tymi zmianami, należy jednak pamiętać o przeszłości, czerpiąc z niej kształtujemy naszą przyszłość. Dziedzictwo kulturowe jest jak wieczne drzewo darów, pamiętając o nim mądrze wkraczamy w przyszłość. Zrozumienie własnej kultury otwiera nas na różnorodność innych kultur i tolerancję. #culturalheritage #eTwinnig