Szkoła w e-Twinning

Nasza szkoła należy do eTwinning. Jest to społeczność szkół, uczniów i nauczycieli z całej Europy współpracujących ze sobą za pomocą mediów elektronicznych.

Kontakt uczniów z rówieśnikami z innych krajów, dzielenie się poglądami i wiedzą między nauczycielami z różnych szkół, szeroki wachlarz szkoleń na najwyższym poziomie to tylko niektóre z licznych zalet udziału w programie eTwinning. Dzięki eTwinning nauczyciele poszerzają swoją wiedzę a uczniowie opuszczają jej mury wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne w dorosłym życiu.

Co łączy turecki teatr cieni Karagöz, krakowską szopkę bożonarodzeniową, chorwackie licitarsko srce?

Uczniowie klasy VIIa i VIIIc pod opieką nauczycielki historii, wspólnie z uczniami z Chorwacji i Turcji rozpoczęli projekt Cultural Heritage. Projekt ten to nie tylko internetowe pogaduszki w języku angielskim z kolegą, który mieszka setki kilometrów stąd, lecz także wspaniały sposób na otwarcie umysłów i poszerzenie horyzontów młodych ludzi.

W tak szybko zmieniającym się świecie ważne jest podążanie za tymi zmianami, należy jednak pamiętać o przeszłości, czerpiąc z niej kształtujemy naszą przyszłość. Dziedzictwo kulturowe jest jak wieczne drzewo darów, pamiętając o nim mądrze wkraczamy w przyszłość. Zrozumienie własnej kultury otwiera nas na różnorodność innych kultur i tolerancję. #culturalheritage #eTwinning