Zakończenie projektu eTwinning I AM CONSCIOUS CONSUMER

Nasza szkoła rozwija swoją działalność na eTwinnning, międzynarodowej platformie, która zrzesza nauczycieli i uczniów z całej Europy. Uczniowie biorą udział w kolejnych projektach, gdzie nie tylko pracują nad zadaniami głównymi, ale również nawiązują znajomości z rówieśnikami z innych europejskich krajów.

Uczennice klasy 6a Aniela Czerwonka, Pola Krawiec, Laura Ostrowska, Malwina Śledzińska, Basia Wołczyk zakończyły prace  w międzynarodowym projekcie "I AM CONSCIOUS CONSUMER" gdzie z uczniami z Turcji, Rumunii oraz Grecji wspólnie pracowały nad zadaniami mającymi podnieść świadomość młodych ludzi w tym ważnym temacie - Człowiek, który jest świadomym konsumentem, przynosi korzyści ekonomiczne sobie, społeczeństwu i środowisku naturalnemu. To osoba, która zna każdy szczegół kupowanych przez siebie produktów i szacuje, ile powinna wydać. Koncepcja świadomego konsumeryzmu zyskała na znaczeniu zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy coraz częściej dokonuje się zakupów przez Internet. Najbardziej podstawową zasadą dla świadomego konsumenta jest znajomość swoich praw i zabieganie o nie. Uczennice przeznaczyły swój wolny czas na zajęcia dodatkowe w ramach tego projektu, zwiększyły swoją wiedzę w obszarze świadomego konsumeryzmu, rozwinęły swoje komptenecje językowe oraz poznały nowoczesne narzędzia WEB 2.0, które były wykorzysywane podczas realizacji zadań głównych projektu. Gratulacje!