Projekt "Recepta na zdrowie"- styczniowe spotkanie wszystkich uczestników

Recepta na zdrowie - to nasz autorski projekt, gdzie p. Magdalena Janowska zaprosiła do współpracy nauczycieli z całej Polski.
27.01.2022 odbyło się spotkanie wszystkich uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie. To spotkanie było wyjątkowe, ze względu na aktywność uczniów i ciekawe zadania.

Przez cały styczeń uczniowie pracowali w mieszanych międzyszkolnych zespołach, gdzie pod opieką jednego nauczyciela pracowali nad określonym zadaniem. Taka współpraca w mniejszych zespołach uczniów z różnych szkół, zbliżyła ich do siebie i dała możliwość lepszej współpracy. Podczas głównego webinarium zespoły prezentowały efekty swojej pracy. Oprócz tego odbył się quiz wiedzy o patronach naszych szkół oraz wspólnie pracowaliśmy nad zasadami bezpieczeństwa w internecie ze względu na zbliżający się 9 lutego Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu.
Uczniowie rozmawiali ze sobą swobodnie, wymieniali się opiniami i ustalali plan działania na następny miesiąc. 

Warto wymienić naszych uczniów za ogromne zaangażowanie w projekt, ponieważ spędzają oni swój wolny czas na pracy w projekcie, co pokazuje, że w naszej szkole mamy ambitną i zaangażowaną młodzież.
(z kl. 5a- Patrycja S., z kl. 5b- Maksymilian B. i Ksawery M., z kl. 6a- Aniela Cz., z kl.6b- Natalia Rz., z kl.6c- Paula G. i Julia O., z kl.7e- Weronika G., Olivia R. oraz z klasy 8a- Wiktor P., Weronika P., Pola Sz., Ines T., Antonina P., Zosia Sz. i Maryna P. )


eTwinning - to międzynarodowa platforma zrzeszająca uczniów i nauczycieli z całej Europy, gdzie nauczyciele wymieniają się doświadczeniami a uczniowie zdobywają nowych znajomych wśród rówieśników z Polski i Europy.