„Zima w Mieście 2020”

W roku szkolnym 2019/2020 Warszawski Program „Zima w Mieście 2020” będzie realizowany w dniach: od 10 lutego 2020 r. do 21 lutego 2020 r.

W ramach Programu w Wilanowie opiekę zapewnią:

Szkoła Podstawowa nr 300 im. Wandy Rutkiewicz
ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa
tel. 22 842 93 60,

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja Rataja
ul. Przyczółkowa 27, 02-968 Warszawa
tel. 22 648 49 35

W placówkach organizowane będą m.in. zajęcia sportowe, rekreacyjne, edukacyjne, muzyczne, plastyczne oraz aktywności poza placówką - wycieczki, seanse filmowe, spektakle teatralne, lekcje muzealne czy też spotkania z ciekawymi ludźmi. Dla grup zorganizowanych oraz uczestników indywidualnych zostanie przygotowana różnorodna oferta w punktach feryjnych zajęć specjalistycznych.

Nabór uczestników do Akcji "Zima w Mieście" 2020 rozpocznie się 14 stycznia 2020 r. o godzinie 12.00 a zakończy się 21 stycznia 2020 r. o godzinie 12.00.

Zapisy dokonywane będą przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń znajdującego się pod adresem internetowym: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl