Wybory! Wybory!

Jak każdego roku, we wrześniu, czeka nas emocjonujący moment, a więc wybory do Samorządu Szkolnego. Ukłony i podziękowania dla uczniów i opiekunów działających w tym roku.

Na chętnych do działania na rzecz szkolnej społeczności czekamy do 20 września, prosimy o zgłaszanie się przez dziennik elektroniczny lub osobiście do pani Iwony Kowalskiej.

Listę kandydatów oczywiście opublikujemy,  potem czeka nas tylko mała kampania wyborcza, a na koniec września  nowa kadra rozpocznie działalność.

Samorząd Uczniowski  z opiekunami