Nabór do klasy pierwszej sportowej Szkoły Podstawowej

Serdecznie zapraszamy do udziału w próbie sprawnościowej, która odbędzie się 27.02.2019 roku  o godzinie 16.00 w hali sportowej przy ulicy Wiertniczej 26. Nabór prowadzony będzie do klasy sportowej o profilu  ogólnorozwojowym. 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przestrzeganie terminów rekrutacji zamieszczonym na stronie Biura Edukacji  Narodowej oraz dołączenie orzeczenia potwierdzającego dobry stan zdrowia wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W ramach prowadzonej rekrutacji do klasy sportowych poniżej zamieszczamy opis prób sprawności fizycznej. Wszystkie informacje  zamieszczone są w zakładce rekrutacja. 

Opis prób sprawnościowych do pobrania: files/Prby-sprawnociowe-klasa-I.pdf