Zajęcia dodatkowe dla uczniów liceum

W naszym liceum organizowane są zajęcia dodatkowe mające na celu zarówno wyrównywanie szans uczniów, którzy potrzebują usystematyzować swoją wiedzę z wybranych przedmiotów, jak również zajęcia poszerzające wiedzę i umiejętności oraz przygotowujące do egzaminu maturalnego. W zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie. Zapisy na zajęcia u nauczycieli prowadzących.