Terminarz roku szkolnego 2019/2020

Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem liceum, obowiązującym w roku szkolnym 2019/2020. W dni oznaczone jako wolne od zajęć dydaktyczych szkoła pracuje, jedynie nie odbywają się zajęcia dydaktyczne dla uczniów. 

wrzesień 2019
 • 2 września 2019 r.
  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
  Test poziomujący z języka angielskieg dla klas pierwszych

 • 4 września 2019 r.
  Zebranie z rodzicami, godz.17.00

 • 10 września 2019 r.
  Rada pedagogiczna

 • 20 września 2019 r.
  Sprzątanie świata

 • 26 - 28 września 2019 r. 
  Wyjazd integracyjny dla uczniów klas pierwszych

Październik 2019
 • 8 października 2019 r.
  Rada pedagogiczna

 • 11 października 2019 r.
  Ślubowanie uczniów klas pierwszych

 • 14 października 2019 r.
  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Listopad 2019
 • 1 listopada 2019 r.
  Dzień Wszystkich Świętych - dzień wolny

 • 8 listopada 2019 r.
  Obchody Narodowego Święta Niepodległości

 • 15 listopada 2019 r.
  Ostateczny termin wystawiania zagrożeń w kl. III 

 • 19 listopada 2019 r.
  Rada pedagogiczna

 • 20 listopada 2019 r.
  Zebrania z rodzicami uczniów kl. III
  Dzień otwarty dla rodziców uczniów kl. I i II, godz. 17.00

 • 29 listopada 2019 r.
  Andrzejki
   

Grudzień 2019
 • 6 grudnia 2019 r.
  Mikołajki

 • 13 grudnia 2019 r.
  Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w kl. III

 • 16 grudnia 2019 r.
  Rozpoczęcie drugiego półrocza w klasach III

 • 19 - 20 grudnia 2019 r.
  Jasełka

 • 20 grudnia 2019 r.
  Ostateczny termin wystawienia zagrożeń w klasach I i II

 • 23 grudnia 2019 r. - 1 stycznia 2020 r.
  Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń 2020
 • 2 - 3 stycznia 2020 r.
  Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • 6 stycznia 2020 r.
  Święto Trzech Króli - dzień wolny

 • 7 stycznia 2020 r.
  Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas III
  Wystawienie zagrożeń w klasach I i II

 • 8 stycznia 2020 r.
  Zebranie z rodzicami

 • 24 stycznia 2020 r.
  Wystawienie ocen półrocznych w klasach I i II

 • 27 stycznia 2020 r.
  Rozpoczęcie drugiego półrocza klas I i II

 • 28 stycznia 2020r.
  Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas I i II
   

Luty 2020
 • 10 - 21 lutego 2020 r.
  Ferie zimowe
   
Marzec 2020
 • 13 marca 2020 r.
  Konkurs matematyczny "Nabój" - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 • 20 marca 2020 r.
  Ostateczny termin wystawienia zagrożeń w klasach III

 • 24 marca 2020 r.
  Rada pedagogiczna
   
 • 25 marca 2020 r.
  Zebranie z rodzicami klas III
  Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I i II, godz. 17.00
   
Kwiecień 2020
 • 1 kwietnia 2020 r.
  Dzień otwarty dla kandydatów do szkoły, godz. 18.00

 • 9 - 14 kwietnia 2020 r.
  Wiosenna przerwa świątecznia

 • 17 kwietnia 2020 r.
  Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych w klasach III

 • 21 kwietnia 2020 r.
  Rada pedagogiczna klasyfikacyjna uczniów klas III

 • 24 kwietnia 2020 r.
  Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas III

 • 30 kwietnia 2020 r.
  Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Maj 2020
 • 1 maja 2020 r.
  Święto Pracy - dzień wolny

 • 22 maja 2020 r.
  Ostateczny termin wystawiania zagrożeń w klasach I i II

 • 26 maja 2020 r.
  Rada pedagogiczna

 • 27 maja 2020 r.
  Zebrania z rodzicami uczniów klas I - II, godz. 17.00

 • 25 maja - 29 maja 2020 r.
  Tydzień wycieczkowy

Czerwiec 2020
 • 8 czerwca 2020 r.

 • Egzamin maturalny z j. polskiego

 • 9 czerwca 2020 r.

 • Egzamin maturalny z matematyki

 • 10 czerwcs 2020 r.

 • Egzamin maturalny z j. angielskiego

 • 11 czerwca 2020 r.

 • Boże Ciało - dzień wolny

 • 12 czerwca 2020 r.
  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 • 18 czerwca 2020 r.
  Ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych w klasach I i II

 • 22 czerwca 2020 r.
  Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

 • 26 czerwca 2020 r.
  Zakończenie roku szkolnego 2019/2020