Terminarz roku szkolnego 2018/2019

Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem liceum, obowiązującym w roku szkolnym 2018/2019. W dni oznaczone jako wolne od zajęć dydaktyczych szkoła pracuje, jedynie nie odbywają się zajęcia dydaktyczne dla uczniów. 

wrzesień 2018
 • 3 września 2018 r.
  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
  Test poziomujący z języka angielskieg dla klas pierwszych

 • 5 września 2018 r.
  Zebranie z rodzicami, godz.17.00

 • 14 września 2018 r.
  Sprzątanie świata

 • 20 - 22 września 2018 r. 
  Wyjazd integracyjny dla uczniów klas pierwszych

Październik 2018
 • 12 października 2018 r.
  Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Listopad 2018
 • 1 listopada 2018 r.
  Dzień Wszystkich Świętych - dzień wolny

 • 2 listopada 2018 r.
  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 • 5 - 9 listopada 2018 r.
  Obchody Narodowego Święta Niepodległości

 • 16 listopada 2018 r.
  Ostateczny termin wystawiania zagrożeń w kl. III  (propononowane do 30 listopada 2018 r.) do godz. 16.00

 • 21 listopada 2018 r.
  Zebrania z rodzicami uczniów kl. III, dzień otwarty dla rodziców uczniów kl. I i II, godz. 17.00

 • 30 listopada 2018 r.
  Andrzejki
  Ostateczny termin wystawiania ocen proponowanych w kl. III

Grudzień 2018
 • 6 grudnia 2018 r.
  Mikołajki

 • 7 grudnia 2018 r.
  Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w kl. III oraz zagrożeń w kl. I i II - do godz. 16.00

 • 10 grudnia 2018 r.
  Rozpoczęcie drugiego półrocza w klasach III

 • 12 grudnia 2018 r.
  Zebrania z rodzicami uczniów klas I i II. Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas III. 

 • 19 - 20 grudnia 2018 r.
  Jasełka

 • 22 grudnia 2018 r. - 1 stycznia 2019 r.
  Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń 2019
 • 3 stycznia 2019 r.
  Matura próbne z języka polskiego. Klasy I i II rozpoczynają zajęcia od 5. lekcji.

 • 4 stycznia 2019 r.
  Matura próbne z matematyki. Klasy I i II rozpoczynają zajęcia od 5. lekcji.
  Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w kl. I i II - do godz. 16.00
  Koniec pierwszego półrocza dla klas I i II.

 • 7 stycznia 2019 r.
  Matura próbne z języka angielskiego. Klasy I i II rozpoczynają zajęcia od 4. lekcji.
  Rozpoczęcie drugiego półrocza dla klas I i II

 • 9 stycznia 2019 r.
  Dzień otwarty dla rodziców

 • 25 stycznia 2019 r.
  Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych

 • 28 stycznia - 8 lutego 2019 r.
  Ferie zimowe

Marzec 2019
 • 21 marca 2019 r.
  Ostateczny termin wystawiania zagrożeń w kl. III - do godz. 16.00
  Pierwszy Dzień Wiosny

 • 22 marca 2019 r.
  Konkurs matematyczny "Nabój" - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 • 27 marca 2019 r.
  Zebranie z rodzicami kl. I, II i III. Godzina 17.00

Kwiecień 2019
 • 4 kwietnia 2019 r.
  Dzień otwarty dla kandydatów do szkoły

 • 5 kwietnia 2019 r.
  Ostateczny termin wystawiania ocen proponowanych w klasach III - do godz. 16.00

 • 12 kwietnia 2019 r.
  Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w kl. III

 • 15 - 17 kwietnia 2019 r. 
  Dni wolne od zajęć dydaktycznych (egzamin ósmoklasisty)

 • 18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.
  Wiosenna przerwa świąteczna

 • 26 kwietnia 2019 r.
  Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla kl. III

 • 30 kwietnia 2019 r.
  Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Maj 2019
 • 1 maja 2019 r.
  Święto Pracy - dzień wolny

 • 2 maja 2019 r.
  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 • 3 maja 2019 r. 
  Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny

 • 6 maja 2019 r.
  Egzamin maturalny z j. polskiego - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 • 7 maja 2019 r.
  Egzamin maturalny z matematyki - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 • 8 maja 2019 r.
  Egzamin maturalny z j. angielskiego - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 • 17 maja 2019 r.
  Ostateczny termin wystawiania zagrożeń w kl. I i II - do godz. 16.00

 • 22 maja 2019 r.
  Zebrania z rodzicami uczniów klas I - III, godz. 17.00

 • 27 maja - 31 maja 2019 r.
  Tydzień wycieczkowy

Czerwiec 2019
 • 3 czerwca 2019 r.
  Ostateczny termin wystawiania proponowanych ocen rocznych w kl. I i II - do godz. 16.00

 • 10 czerwca 2019 r.
  Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych w kl. I i II - do godz. 16:00

 • 20 czerwca 2019 r.
  Boże Ciało - dzień wolny

 • 21 czerwca 2019 r.
  Zakończenie roku szkolnego 2018/2019