Magiczne DZIĘKUJĘ

5.02.2020 r.Szkolne Koło Wolontariatu SP zakończyło szkolną akcję pt. „Magiczne dziękuję”.

Akcja miała na celu integrowanie środowiska szkolnego, przejawianie oznak życzliwości, otwartości i koleżeństwa.

  Cieszymy się, że akcja zakończyła się sukcesem i mogliśmy rozdać wiele miłych listów!