O energetyce wiatrowej w debacie projektu Odyssey

W środę, 3 marca uczniowie klasy 2d debatowali na temat możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Debata w formacie oksfordzkim została przygotowana i przeprowadzona w oparciu o materiały projektu Odyssey.

"Odyssey - debaty oksfordzkie dla edukacji dzieci i młodzieży w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych" to międzynarodowy projekt, którego liderem jest Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, z którym nasza szkoła współpracuje. Instytut udostępnia pakiety edukacyjne zawierające niezbędne informacje, w tym najnowsze wyniki badań oraz dane, które ułatwiają przygotowanie do debaty. Wśród tematów do dyskusji, oprócz energetyki wiatrowej są takie jak: sposoby zagospodarowania zlewni rzek górskich, sejsmiczność antropogeniczna, transport morski w Arktyce, czy geoinżynieria a zmiany klimatu. 

Uczniowie klasy 2d do debaty przygotowywali się przez kilka ostatnich lekcji. Analizowali dostępne materiały, uczyli się budować profesjonalne argumenty, poznawali specyfikę produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii wiatru. Szukali zarówno korzyści, jakie niesie rozwój tego rodzaju energetyki, ale zastanawiali się także, czy jest to najlepsza droga odchodzenia naszego kraju od energetyki oparnej na węglu, jakie są jej realne koszty. 

Finałem przygotowań była dzisiejsza debata, którą udało się przeprowadzić w doskonałej dyscyplinie czasu. Choć mamy świadomość, że dyskusja nie dała jednoznacznej odpowiedzi, czy i w jakim stopniu należy inwestować w energetykę wiatrową w Polsce, to z pewnością nauczyła nas wyszukiwać i krytycznie analizować dostępne informacje, przedstawiać w sposób zwięzły swoje argumenty, jak również podważać argumenty drużyny przeciwnej.

Jednak największą wartością może być to, że pokazaliśmy, że dyskusja może odbywać się w sposób kulturalny, bez obrażania drużyny przeciwnej. Możemy się różnić, ale wzajemnie szanujemy swoje poglądy.