Informacje o wynikach

Wyniki sprawdzianu z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej można będzie odczytać w systemie na swoim koncie rekrutacyjnym od dnia 7 czerwca 2019r. od godz.15.00.

Po wskazanym powyżej terminie, informację o wynikach będzie można także uzyskać w sekretariacie szkoły (po okazaniu dokumentu tożsamości).

Przypominamy, że w poniedziałek, 24 czerwca 2019r. o godz. 9.00 odbędzie się sprawdzian kompetencji językowej z języka angielskiego do oddziału dwujęzycznego dla uczniów, którzy z przyczyn usprawiedliwionych nie mogli przystąpić do tego sprawdzianu w pierwszym terminie. Prosimy o przybycie do szkoły o godz.8.30 z legitymacją szkolną i długopisem.