Informacja dotycząca strajku

Informujemy, że z dniem 8 kwietnia 2019r. nauczyciele Zespołu Szkół nr. 79 przystąpili do strajku. W związku z zaistniałą sytuacją na terenie szkoły nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze do odwołania.