Licealiści na "Piramidzie"

W dniu 18 marca 2019r. uczniowie kl. 3b i 3c, wzięli udział w III etapie MIĘDZYSZKOLNEGO INTERDYSCYPLINARNEGO KONKURSU  Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH "PIRAMIDA", organizowanym przez XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Warszawie.  

 

Trzyosobowy zespół przystąpił do intelektualnej bitwy trwającej 120 minut. Uczniowie mieli do rozwiązania po pięć zadań otwartych z przedmiotów matematyka, fizyka, chemia i biologia oraz musieli wykonać wylosowane doświadczenie (fizyczne, chemiczne lub biologiczne).

29 marca 2019r. odbędzie się ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.