Wyniki konkursu "Od geografii do chemii"

​Zakończyliśmy I etap tegorocznej edycji Konkursu Przedmiotów Przyrodniczych "Od geografii do chemii". W tym roku do udziału zgłosiło się aż 263 uczestników z 24 szkół z terenu województwa mazowieckiego.

Uczestnicy przystąpili do testu, składającego się z 36 pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru. Za każde pytanie uczestnik mógł otrzymać od 0 do 1 punktu. Za odpowiedź poprawną uznawano wyłącznie taką, która zawierała wszystkie poprawne odpowiedzi i żadnej błędnej. Do II etapu zakwalifikowali się uczniowie, którzy otrzymali 20 i więcej punktów. W związku z tym, że na miejscu 16. uplasowało się ex-aequo 7 uczestników, zgodnie z punktem 7.5 Regulaminu zwiększono liczbę osób zakwalifikowanych do II etapu do 22 osób.

Zobacz listę osób zakwalifikowanych do II etapu Konkursu