Dzień otwarty dla Rodziców

W piątek, 4 stycznia br. mija termin wystawiania ocen śródrocznych. We wtorek, 8 stycznia odbędzie się Rada Pedagogiczna, na której zostanie zatwierdzona klasyfikacja śródroczna. Dzień później, 9 stycznia zapraszamy Rodziców uczniów naszego liceum na spotkania z nauczycielami w ramach tzw. dnia otwartego. 

Dzień otwarty jest okazją do spotkania z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów. Nauczyciele będą czekać na Państwa od 17.00 do 18.30 w salach (rozklad sal zostanie wywieszony w szkole). W zakładce kadra mogą Państwo przypomnieć sobie nazwiska nauczycieli oraz obejrzeć ich wizytówki, co może ułatwić kontakt z odpowiednią osobą. 

Zapraszamy też do korzystania z terminarza roku szkolnego, w którym podane są terminy najważniejszych wydarzeń w roku szkolnym 2018/2019.